Sygesikringsordningen

Hvem kan få sygesikringstilskud?For at kunne få sygesikringstilskud, skal man have en henvisning fra sin læge. Alle uanset alder (undtaget nr.10 og 11) er berettiget til en  henvisning, hvis man er:


1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer.

2. Trafik- og ulykkesoffer.

3. Pårørende til alvorlig psykisk syge personer.

4. Person ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.

6. Pårørende ved dødsfald.

7. Person, der har forsøgt selvmord.

8. Kvinde, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Person, der inden det fyldte 18. år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb.

10. Over 18 år og har en let til moderat depression.

11. Over 18 år og har let til moderat angst/ OCD.


Hændelsen, der fører til henvisningen, skal være sket indenfor de sidse 12 måneder. Dog gælder det ikke ved punkt 9.


Lægen skal sender din henvisning elektronisk til DNHF.


Tidsbestilling: tlf. 30 64 80 24.


Der er mulighed for 12 konsultationer pr. henvisning.


En individuel konsultation varer i alt ca.60 minutter.


Genhenvisning er mulig i  visse tilfælde. Forhør nærmere.Hvad koster det?


Priserne reguleres 1. april og 1. oktober og er éns for alle privatpraktiserende psykologer med sygesikringsordning. For at se den aktuelle pris kan du klikke på "priser" i hovedmenuen. Betaling sker i forbindelse med hver konsultation, hvis ikke andet aftales. Vi tager imod MobilePay og kontant.. Hvis man selv (éns ægtefælle eller éns arbejdsplads) har en sundhedsforsikring, vil denne ofte dække egenbetalingen.Sygeforsikringen "danmark".


Hvis man er medlem af sygeforsikringen "danmark" refunderes kr. 200 pr. konsultation. VI indberetter elektronisk hver uge til "danmark", og refusionen overføres automatisk til din konto. Man bør dog selv kontrollere, om dette også sker.Afbud/udeblivelse


Afbud skal helst ske, så snart man ved det, og senest kl. 16.00 dagen før den aftalte konsultation. Hvis dette ikke sker samt ved udeblivelse tæller det for én konsultation.