UTH/klager

Klienter og/eller pårørende kan indberette utilsigtede hændelser (UTH) via sundhed.dk eller direkte på Dansk Patientsikkerhedsbase (stps.dk).


Hvis en klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som vurderer, om psykologen har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om Psykologer.

Såfremt en klient ønsker at klage over forhold vedr.  Praksisoverenskomsten (POK), kan klienten henvende sig direkte til den Region, hvor psykologen har sin praksis.

Psykologen medvirker aktivt til udredning af klagesager.